درس چهارم |مهارت های ارتباطی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی

در این درس می‌آموزیم که چگونه می‌توانیم با افراد آسیب دیده از خشونت ارتباط موثرتری برقرار کنیم.

 

برای مشاهده محتوای دوره در صفحه جداگانه، اینجا کلیک کنید.  راه اندازی