دوره جامع سخنرانی و فن بیان جلسه اول

درس
اطلاعات تکمیلی

آنچه در این جلسه به آن پرداخته می شود:


  • معرفی دوره

  • معرفی مدرس

  • ارائه نقشه ذهنی و مسیر دوره

  • معرفی ویژگی های منحصر به فرد دوره

  • معرفی نحوه گذراندن دوره و اجرای تمرین ها جهت شکل گیری مسیر عصبی سخنرانی